FIREMNÉ konšteláCIE

vám pomôžu nastaviť firmu, tím a projekty, aby boli úspešné.

Za 3-4 hodiny objavíte skryté vzťahy a optimálne kroky a stratégie, ako s firmou, tímom, projektom a transakciou dosiahnete vaše ciele. 

Daniel Marek, firemný konštelár

CHCETE VIDIEŤ POD POVRCH?

  • Ako vašou firmou, tímom, transakciou alebo projektom čo najľahšie dosiahnuť vaše ciele.
  • Ktorí ľudia a firemné vzorce chovania ľudí majú skrytý vplyv na výsledky, a ako ich zmeniť.
  • Kto/čo pod povrchom brzdí rozvoj firmy, čo spôsobuje negatívne javy a ako to odstrániť.
  • O čo lepšie môže firma a tím fungovať, ak urobíte cielené zmeny v systémových vzorcoch.
  • Ako optimálne nastaviť nové transakcie, projekty a zámery, aby fungovali úspešne a hladko.

Môžete to vidieť počas 3-4 hodín firemných konštelácií, podľa vášho zadania.

Firemná konštelácia dokáže zobraziť nielen súčasnú realitu, ktorú človek nevníma, ale aj najpravdepodobnejšie zmeny v čase, a atmosféru a energiu vo firme, tíme, projekte. Pracuje so skrytými vzorcami a vzťahmi. Rovnako ako umelá inteligencia. Avšak pri konštelácii nepotrebujeme software a dáta. 


Tradičnými firemnými nástrojmi skryté firemné informácie často nezistíte. Alebo by ste ich získavali omnoho dlhšie, a za podstatne vyššie náklady.

KTO VYUŽÍVA KONŠTELÁCIE

Inovátori, ktorí chcú dosiahnuť zdravý firemný rast, ľudsky rozvíjať tím, a úspešne zrealizovať strategickú transakciu alebo projekt.

majitelia firiem

riaditelia a manažéri

živnostníci a freelanceri 

investori a VC/PE fondy

KONŠTELÁCIA JE INOVATÍVNY NÁSTROJ

Tento živý model firmy je nástroj novej generácie - v dvoch krokoch vám ukáže, čo vo vašej firme, v tíme, v transakcii alebo v projekte zatiaľ nevidíte: 

1.

SKRYTÉ SYSTÉMOVÉ VZŤAHY

Objavíte, kto a ako ovplyvňuje vaše ciele a výsledky. Vo firme aj mimo firmy. Uvidíte skryté príčiny, vzťahy, postoje a vzorce myslenia ľudí a tímov vo vašom systéme. Zistíte, čo je vhodné zmeniť. A ako nastaviť firmu, tím, transakciu alebo projekt, aby boli úspešné, a bežali vám hladko. 

2.

PREDIKTÍVNE SCENÁRE VÝVOJA

Po analýze súčasného stavu a systémových vzorcov vo firme alebo tíme, vám konštelácia nájde optimálne stratégie a kroky na dosiahnutie vášho cieľa. Živé 5D modelovanie vám jasne ukáže, ako má vaša firma, tím, transakcia alebo projekt tendenciu fungovať pri rôznych scenároch a stratégiách. Privátne a bezpečne si môžete otestovať rôzne alternatívy, a vybrať si tie, ktoré sú pre vás najlepšie. Firemné aj osobné informácie sú chránené.

KEDY VYUŽIŤ KONŠTELÁCIE

Konštelácie zlepšujú výsledky pri (takmer) každom zámere a firemnej zmene:

keď chystáte nový, dôležitý projekt, a chcete optimálne nastaviť štruktúru a vzťahy

keď máte vo firme krízovú situáciu, a hľadáte efektívne riešenie

keď chcete vo firme alebo tíme urobiť väčšie zmeny, ktoré ľudia dobre prijmú

Podobne ako využívame MS Excel pri finančnom modelovaní firemných plánov a projektov, živý model firmy využívame na STRATEGICKÚ A ORGANIZAČNÚ ANALÝZU a MODELOVANIE firemných zmien a situácií, kde vám ide o veľa:

Group of office people sitting on a round sofa around a table discussing work

získanie investora, predaje firmy, akvizície, fúzie a spoločné podniky

organizačné zmeny, reštrukturalizácie

obchodné expanzie, vstup na nové trhy a segmenty, stratégie rýchleho rastu

a iné situácie, kde vám ide o veľa...

PRÍNOSY KONŠTELÁCIÍ

Ako každý model, živý model firmy nám ukazuje nové, hlbšie súvislosti, ktoré inak nevidíme - vďaka tomu robíme lepšie rozhodnutia a dosahujeme:

lepšie a rýchlejšie výsledky

lepšiu spoluprácu vo firme a v tíme

zníženie nákladov, rizík a konfliktov

vyššie tržby, ziskovosť a hodnotu firmy

Na získanie hĺbkových, nových a cenných informácií o trhu, klientoch, firme, tíme, produktoch, transakcii, projektoch, obchodných partneroch alebo investoroch nepotrebujete vždy drahých konzultantov alebo týždne analýz.

Často stačí 3-4 hodinová, cielená firemná konštelácia.

PRIEBIEH KONŠTELÁCIÍ

Je to jednoduché a efektívne: stačí, keď zadefinujete svoj cieľ, a popíšete mi základné fakty o firme, tíme, transakcii alebo projekte. Ostatné urobí živý model firmy, a ja ako konštelár s tímom. Je len na vás, ktoré informácie z konštelácie následne v praxi využijete, a ako.

trvanie:

od 3 hodín

viac...

cena: 

od 900 EUR

viac...

miesto: 

dohodou

viac...

termín: 

individuálne

viac...

Všetko je dôverné - pre konšteláciu nikoho z firmy nepotrebujete, a komparzisti nepoznajú vašu firmu, zadanie, role ani obsah konštelácie.

Ak potrebujete úplne privátne riešenie, zvoľte individuálnu konšteláciu bez komparzistov - pri stavaní budete len vy a ja, Daniel Marek.

O MNE - DANIEL MAREK

Podnikateľ, investor, inovátor, konštelár

Daniel Marek prezentuje pred sediacimi ľuďmi na konferencii podnikateľské fórum na tému inovácie

PROFIL

Mám 50 rokov, a 25 rokov pracujem s majiteľmi firiem a investormi na rozvoji, predajoch, kúpach, ozdravení a kapitálovom financovaní firiem. Viac info na www.systemios.com. Poznám hodnotu dôverných informácií, a chránim ich ako svoje. Viac ako 12 rokov pracujem s konšteláciami, a 6 rokov ich poskytujem inovatívnym podnikateľom, manažérom a investorom.

REFERENCIE

Palo Hlubina palohlubina.com

Danielove konštelácie mi pomohli odkryť dôvody dvoch projektov, v rámci mojej firmy Samosa.sk. Jeden z nich sa nevedel rozbehnúť, mal dobrú publicitu, ale obchodne stagnoval. Odhalili sme isté prepojenia v rámci tímu, ktorý na projekte pracoval.

Po konšteláciách som ich mohol na rovinu komunikovať s tímom a zistené dôvody sa naozaj ukázali ako relevantné. Projekt som ukončil a mohol sa sústrediť na iné aktivity, ktoré kvôli nemu stáli. Vďaka trom hodinám na konšteláciách som ihneď vedel pracovať s príčinami, ktorých identifikovanie by mi inak zabralo niekoľko mesiacov a stálo ma podstatne viac peňazí.

L. Šoltysovámajiteľka firmy

Konšteláciu som si dala postaviť v období, keď sme hľadali nového investora do firmy. Pomocou konštelácie som rýchlo odhalila čo sa vo firme deje, aké sú v nej vzťahy najmä medzi zamestnancami a majiteľom. Veľmi mi pomohlo aj to, že konštelácia ukázala ako našu firmu vnímajú dvaja potenciálni investori, a vďaka tomu som vedela aký postup a formu komunikácie voči potenciálnym investorom zvoliť.

Daniela poznám už dosť dlhú dobu, pracovali sme spolu na niekoľkých projektoch, či sa jednalo o prípravu finančných analýz pre bankové inštitúcie, o vstup ďalšieho investora do projektu alebo firemnú konšteláciu. Je to profesionál, ktorý excelentným spôsobom kombinuje rokmi nadobnuté skúsenosti v reálnom biznise s triezvym gazdovským pristupom k podnikaniu. Spolupráca s ním ma vždy obohatila a každý projekt bol pre mňa novou skúsenosťou, kde som sa aj veľa naučila.

KONTAKT

Ak máte otázky alebo záujem o spoluprácu, pošlite mi správu, obratom vám odpoviem:

KANCELÁRIA

Systemios s.r.o.

@ 0100 Campus, Binarium

Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava

Termín stretnutia si dohodnime vopred - u vás v kancelárii, v Binariu, alebo v meste na káve.

>