BLOG

DIZAJN FIRIEM

STRATÉGIE, PRÍKLADY a TIPY ako cez systémové vzorce a hodnoty ľahšie vytvárať úspešné firmy, tímy, projekty a transakcie, v ktorých ľudia radi a efektívne pracujú.

Ako v rýchlych zmenách 21. storočia ľahšie dosiahnuť

zdravý rast firmy

vyššiu ziskovosť

rýchle inovácie

angažovanosť ľudí

Nájdete tu: 

  • stratégie efektívneho dizajnu firiem a tímov cez systémové vzorce, hodnoty a postoje
  • príklady z praxe ako vzorce, hodnoty a postoje ovplyvňujú predajné a finančné výsledky firiem, úspešnosť zmien, a angažovanosť ľudí vo firmách 
  • konkrétne tipy a postupy ako s hodnotami, postojmi a vzorcami efektívne pracovať na systémovej úrovni firmy alebo tímu 

Hodnoty s najväčším vplyvom na výsledky: 

zmysel práce

vzájomná úcta

férovosť

zodpovednosť

skrytá štruktúra

empatia

pravdivosť

zdravé hranice

vnútorné poradie

skryté vzorce

Teším sa na online aj osobné stretnutia, na vaše komentáre a zaujímavé diskusie.

Daniel Marek

konateľ a konštelár

Systemios s.r.o.

>