ČASTÉ OTÁzky

O KONŠTELÁciÁCH

Kto si môže nechať postaviť konšteláciu?

Aké zadanie si môžem stanoviť, aké jasné ho musím mať, a viete mi pomôcť ho jasne zadefinovať?

Koľko ľudí z firmy sa môže alebo musí zúčastniť?

Robí sa konštelácia v priestoroch firmy alebo mimo?

Aké výstupy z konštelácie môžem očakávať, čo s nimi potom môžem robiť?

Ako sú chránené moje firemné aj osobné informácie?

Kto sú komparzisti? Môže ma z nich niekto poznať?

Prečo to komparzisti robia?

>