Promo banner Firemné konštelácie Daniel Marek

CENNÍK

Firemné konštelácie sa stavajú na ciele a situácie, ktorých vyriešenie prinesie alebo zachráni firme a jej majiteľom stotisíce až milióny EUR - napr. úspešné spustenie novej stratégie alebo produktu, získanie nových klientov, úspešný predaj firmy, získanie investora, vyriešenie krízovej situácie, komplexná transformácia tímu alebo firmy, a veľa ďalších situácií s vysokou finančnou hodnotou, pri ktorých vhodný postup a výsledok nie je dopredu jasný.

Vyberte si formát podľa vašich potrieb a rozpočtu. Firemné konštelácie sú anonymné, pri každom formáte sú vaše firemné aj osobné informácie chránené - meno vašej firmy, meno objednávateľa, ciele, zadanie, role a ďalšie informácie sú známe len mne ako konštelárovi.

1

firemná konštelácia BEZ komparzistov

Pre menšie zadania a úplnú privátnosť bez komparzistov

Ústne zadanie a osobná analýza

Bez prípravného stretnutia

Trvanie: 3 - 4 hod.

Účastníci: len klient a konštelár

900 - 1.200 EUR

bez DPH

2

firemné konštelácie s komparzistami

Pre menšie zadania a prácu s komparzistami

Detailné písomné zadanie a príprava s klientom

1-2 analytické stretnutia (2-4 hod.)

Stavanie konštelácií: 3 - 4 hod

Účastníci: klient, konštelár, cca 15 komparzistov

cena individuálne od 3.500 EUR

3 - 5

firemných konštelácií s komparzistami

Pre komplexné zadania a prácu s komparzistami

Detailné písomné zadanie a príprava s klientom

2-4 analytické stretnutia (4-8 hod.)

Stavanie konštelácií: 4 - 8 hod.

Účastníci: klient, konštelár, 15-20 komparzistov

cena individuálne

kontaktujte ma

Cena je stanovená individuálne podľa rozsahu zadania a komplexnosti klientovej situácie - v cene sú zahrnuté: 

  • vstupná analýza a štruktúrovanie obsahu a rozsahu stavania konštelácií pre maximálne dosiahnutie cieľov klienta
  • prípravné analytické stretnutia s klientom v potrebnom rozsahu - zadefinovanie a vyjasnenie cieľov, obsahu a rozsahu zadania, vstupných informácií
  • odpovede na všetky otázky klienta k procesu stavania, individuálne zaškolenie a/alebo koučing k téme vplyvov nevedomých vzorcov a dynamiky vo firmách v situáciách podobných klientovi
  • príprava a postavenie konštelácií a následné stretnutie s klientom
  • zabezpečenie komparzistov na dohodnutý termín a cena práce komparzistov
  • prenájom priestoru (priestor vyberieme dohodou - vzdelávací priestor, hotel, pričom konšteláciu je potrebné stavať mimo Vašu firmu)
  • nápoje a občerstvenie počas stavania.

Splatnosť: vopred, po záväznom potvrdení rozsahu objednávky a termínu, prevodom na účet na základe vystavenej zálohovej faktúry.

CENY KONŠTELÁCiÍ NA OTVORENOM WORKSHOPE

Na otvorenom workshope firemných konštelácií sa zúčastňujú okrem mnou zaškolených komparzistov aj ľudia bez predchádzajúcich skúseností s konšteláciami. Konštelácia slúži zároveň ako ukážka - pred aj po postavení konštelácie účastníkom odpovedám na otázky.

Cena konštelácie na otvorenom workshope je dohodou podľa rozsahu prípravy

Viac informácií nájdete na stránke o otvorených workshopoch.

>