ILUSTRAČNÁ KONŠTELÁCIA

S ohľadom na dôvernosť klientských informácií vám nemôžem ukázať priebeh skutočnej konštelácie na videu.

Ak chcete vidieť firemnú konšteláciu naživo, prihláste sa na workshop, ktorý priebežne organizujem v Bratislave:

ZADANIE:

VÝVOJ A PREDAJ NOVÉHO PRODUKTU


CIELE KLIENTA:

Firma vyvíja nový strategický produkt a pripravuje jeho zavedenie na rôzne trhy. Majitelia zvažujú do firmy o 1-2 roky získať investora, a predaj produktu na hlavných trhoch silne ovplyvní záujem investorov, dojednanú hodnotu firmy aj podmienky transakcie. Úspešné zavedenie produktu na trh má pre majiteľov veľkú strategickú hodnotu, ďaleko nad rámec dosiahnutých tržieb.

Klient chce získať nové informácie, alebo overiť predpoklady z biznis plánu:

  1. ktoré parametre produktu sú pre cieľové segmenty klientov najatraktívnejšie,
  2. ktoré trhy produkt najlepšie prijmú, a ako na nich produkt optimálne komunikovať,
  3. akými distribučnými stratégiami je najlepšie produkt na hlavné trhy uviesť.

Poznámka: Toto ilustračné zadanie je zadaním väčšieho rozsahu, pretože zahŕňa rôzne aspekty vývoja produktu a jeho predaja, a rôzne trhy a distribučné stratégie. Aby klient dostal všetky informácie, o ktoré má záujem, je potrebné postaviť viac konštelácií. Ak má klient rozpočet len na jednu konšteláciu, zadanie vieme zjednodušiť na to najdôležitejšie, čo klient potrebuje vidieť alebo vyriešiť. Zadanie aj rozsah vždy dohodneme vopred podľa individuálnej situácie klienta. 

PRIEBEH MODELOVANIA:

Príprava na konšteláciu:


Postavenie konštelácie:

PRÍNOSY PRE KLIENTA:

RÝCHLOSŤ

Na postavenie 1 konštelácie a získanie výstupov stačia cca 2 hodiny. Za tento relatívne krátky čas klient získa nové, strategicky cenné informácie, ktoré môže okamžite využiť vo vývoji, marketingu a predaji nového produktu.

V prípade tradičných firemných nástrojov (trhové štúdie na nových teritóriách a segmentoch trhu, focus groups, a pod.) by za tento čas klient často ani nestihol vybrať a zazmluvniť vhodného dodávateľa alebo viac dodávateľov na rôznych trhoch. Konštelácie sú v mnohých situáciách efektívnym doplnkom, a občas aj úplnou náhradou, tradičných firemných nástrojov a analýz.

JEDNODUCHOSŤ

V príprave mi klient len zadefinuje svoj cieľ a poskytne mi relevantné základné fakty, ktoré má väčšinou hneď k dispozícii. Aj pri komplexných situáciách (organizačné zmeny, strategické projekty, akvizície, predaj firiem a ďalšie) sú poskytnuté informácie relatívne jednoduché.

Počas konštelácie od klienta potrebujem minimum vstupov, pretože konštelácia si potrebné informácie "načíta" z morfogenetického poľa firmy, a ukáže ich klientovi. Klient sa tak môže plne sústrediť na sledovanie nových informácií a systémových vzťahov, ktoré mu konštelácia ukazuje. Priebeh modelovania si zo skúsenosti nejde predstaviť, najlepšie je vidieť ho naživo.

V citlivých firemných a osobných situáciách je veľkou výhodou to, že klient nikoho ďalšieho z firmy nepotrebuje. Celý proces môže zostať úplne dôverný (vrátane administratívnych detailov ako sú objednávka a fakturácia - detaily nižšie).

PRESNOSŤ INFORMÁCIÍ

Z mojich vlastných skúseností aj skúseností klientov sú informácie z konštelácie presné, ukážu podstatu riešenia, a tým sú v praxi veľmi užitočné. Buď o nich predtým klient vôbec nevedel, alebo ich matne tušil, ale nemal vo veciach jasno.

Klient sa na základe informácií hneď vie zamerať na ľudí, firmy alebo situácie, ktoré majú silný vplyv na výsledok. A vie ich efektívne vyriešiť vďaka hĺbkovej analýze situácie a aj stratégiám a krokom, ktoré konštelácia ukázala. 

Klient má plnú slobodu v tom, ktoré informácie z konštelácie využije, kedy a ako. Konštelár nevie, ako klient s informáciami ďalej pracuje.

Konkrétne príklady a skúsenosti mojich klientov nájdete v časti "Referencie"

>