KONTAKT

Daniel Marek

konateľ a konštelár

Systemios s.r.o.

Ak máte otázky alebo záujem o spoluprácu, pošlite mi správu, obratom vám odpoviem:

KANCELÁria

Systemios s.r.o.

@ 0100 Campus, Binarium

Staré Grunty 18, 841 04 Bratislava

Termín stretnutia si dohodnime vopred - u vás v kancelárii, v Binariu, alebo v meste na káve.

Údaje O SPOLOČNOSTI

Systemios s.r.o.

www.systemios.com

Sídlo spoločnosti:

Donská 121

841 06 Bratislava

Slovenská republika​

Za spoločnosť koná:

Ing. Daniel Marek, MBA, konateľ

Zápis: OR OS Bratislava I, Oddiel: sro, vl. č.: 34765/B

Fakturačné údaje:

IČO: 35 919 248

DIČ: 202 194 5167

IČ DPH: SK2021945167

Bankové spojenie:

IBAN: SK1511000000002623070063

Tatra banka, a.s., BIC: TATRSKBX

>