PRE KOMPARZISTOV

Ak máte záujem o občasnú, nepravidelnú prácu komparzistu, nájdete tu základné informácie o práci a podmienkach.

popis práce

Práca komparzistu v konštelácii je zaujímavá - ak ale ešte konštelácie nepoznáte, je nutné ich najskôr vidieť naživo.

Pre koho je práca vhodná:

 • ​Práca je vhodná pre každého od 18 rokov, kto je otvorený/á novým skúsenostiam, alebo kto má záujem pri netradičnej práci získať skúsenosti, užitočné v zamestnaní, v podnikaní alebo v osobnom živote.
 • Práca býva obzvlášť zaujímavá pre ľudí, ktorí už poznajú konštelácie, a majú záujem spoznať metódu firemných konštelácií, ako aj pre koučov a ľudí, ktorí pracujú s tímami, ktorí majú záujem získať skúsenosť z práce s firemným rozvojom a zmenami.

Priebeh a organizačné informácie:

 • Práca prebieha vo vybranej seminárnej miestnosti v kruhu cca 10-18 ľudí.
 • Práca nie je fyzicky náročná, vyžaduje ale schopnosť dlhšie stáť, ako aj pomenovať a zvládnuť vnemy a pocity, ktoré s rolou súvisia.
 • Na prácu je najvhodnejší pohodlný, neformálny odev, v ktorom môžete občas sedieť aj na zemi (v čistom priestore seminárnej miestnosti).
 • Pre účasť v roli je zvyčajne vybraná len časť z prítomných komparzistov, občas všetci. Komparzisti, ktorí neboli vybraní do rolí, sedia na svojich miestach. Ľudí do rolí vyberá priamo na mieste klient alebo konštelár. Počas práce sa robia pravidelné prestávky. Všetci komparzisti sú platení za účasť rovnako, nezávisle od toho, či boli do role vybraní alebo nie.
 • Účasť každého komparzistu je v každej chvíli dobrovoľná. Z podstaty metódy konštelácií nie je obsah ani priebeh možné vopred odhadnúť. Témy konštelácie zadáva klient, prípadne vyplynú z priebehu konštelácie. Meno klienta, obsah konštelácie ani jednotlivých rolí komparzistom nie je známy.
 • Úlohou komparzistov je občas pomenovať, čo v danej chvíli v roli vnímajú, prípadne nasledovať pokyny konštelára.
 • Z konštelácie sa nevyhotovuje žiadny zvukový ani obrazový záznam.
 • Vzhľadom na nepravidelný charakter práce nemôžeme záujemcom dopredu poskytnúť akýkoľvek odhad termínov alebo rozsahu práce.

POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČOV

Tešíme sa na spoluprácu, ak spĺňate nasledovné kritériá:

 1. Práca je vhodná pre mužov aj ženy vo veku od 18 rokov. 
 2. ​Základnou požiadavkou je záujem o prácu, slušné spoločenské vystupovanie a osobná hygiena.
 3. Komparzisti nepotrebujú žiadnu kvalifikáciu, prípravu ani schopnosť hrať. Predchádzajúca skúsenosť s konšteláciami, a otvorenosť novým informáciám a skúsenostiam sú výhodou. 
 4. Požadovaný jazyk: plynulá slovenčina/čeština. Dobrá konverzačná úroveň angličtiny je výhodou, ale nie je nutná.

Ak nepoznáte konštelácie, je nutné zaškolenie:

Pre prácu potrebujete poznať ako fungujú konštelácie. Ak ste ešte konštelácie v skupine nevideli, je nutné absolvovať jedno úvodné zaškolenie v rozsahu cca 2 hod (zdarma, neplatené). Na zaškolení vám poskytneme detailné informácie o práci aj ukážku konštelácie, pri ktorej môžete vidieť priebeh práce a požiadavky na komparzistov.

Zaškolenie vykonáva konštelár a konateľ Systemios s.r.o. Daniel Marek, v spolupráci s Mirkou Drgoňovou, konateľkou agentúry MDivision, s.r.o.​

Účasť na zaškolení je nezáväzná, po zaškolení a ukážke si môže komparzista vybrať, či mu daná práca vyhovuje a či má záujem byť zaradený do databázy komparzistov. Viac ako 95% uchádzačov po ukážke svoj záujem o prácu potvrdilo.

Dôležité upozornenie:

Účasť na konštelácii nie je vhodná pre ľudí, ktorí sú v psychoterapeutickej alebo psychiatrickej starostlivosti, ktorí užívajú psychofarmaká, alebo vo vyššom rozsahu užívajú alkohol alebo iné návykové látky. Účasť v roli tiež vyžaduje schopnosť dlhšie stáť a voľne sa pohybovať, preto nie je vhodná pre ľudí, ktorí to zo zdravotných dôvodov nedokážu. Ak patríte do niektorej z týchto skupín, bohužiaľ nemôžeme pri firemných konšteláciách spolupracovať.

TERMÍny a MIESTO PRÁce

Konštelácie prebiehajú v Bratislave. Čas a miesto sa pre každý termín oznamujú vopred.

Termíny sú nepravidelné, podľa požiadaviek klientov. 

Práca trvá 2 až 5 hodín, väčšinou v pracovné dni v čase medzi 09,00 a 20,00. Možné, aj keď zriedkavé, sú termíny v dni pracovného voľna. Na každý termín sa zaškolení komparzisti pozývajú, a prihlasujú sa individuálne, podľa momentálneho záujmu a dostupnosti.

Štandardné miesto konania je na Sabinovskej ulici - viac info tu. Je možné aj iné miesto konania v Bratislave a blízkom okolí.

Skoliaca miestnost spolocnosti Life Up stolicky do kruhu

Foto: Štandardná miestnosť pre firemné konštelácie Systemios, Sabinovská ul., Bratislava.

Pred každým termínom dostanú záujemcovia od Mirky Drgoňovej, konateľky MDivision, s. r. o.​, sms informáciu o dni, čase a mieste konania. Záujemcovia o daný termín potvrdia svoj záujem cez sms priamo Mirke. Mirka vybraným záujemcom účasť potvrdí podľa poradia a počtu potrebných komparzistov.

Komparzisti majú na mieste k dispozícii ľahké bezplatné občerstvenie (káva, čaj, voda, keksy, ovocie). V prípade stavania viacerých konštelácií je medzi každou prestávka na občerstvenie.

PRIHLÁŠKA

Ak máte záujem o prácu komparzistu, a ak konštelácie už poznáte, napíšte mi správu nižšie, alebo mi zavolajte - rád s Vami krátko preberiem vašu skúsenosť s konšteláciami, a vaše očakávania od role komparzistu vo firemných konšteláciách. Ak sa v očakávaniach stretávame, radi vás zaradíme medzi komparzistov, ktorých pozývame sa prihlásiť na jednotlivé termíny. 

Daniel Marek

konateľ a konštelár

Systemios s.r.o.

Ak ešte konštelácie nepoznáte, je potrebné zaškolenie (formou účasti na stavaní zaškoľovacej firemnej konštelácie) aby ste mali jasnú predstavu o tejto práci, a aby sme mali komfort, že ju viete robiť. Zaškolenie robíme nepravidelne, podľa počtu záujemcov.

Ak sa chcete prihlásiť, alebo máte otázky, pošlite mi správu:

ZMLUVNé poDMIENKY

S otázkami k pracovným podmienkam sa obráťte na agentúru MDivision, s.r.o., ktorá zodpovedá za zabezpečenie komparzistov.

KONTAKT:

Miroslava Drgoňová

konateľka, MDivision, s. r. o.​

tel:  0903 273 212

www.mdivision.sk

>