PRE KRÍZOVÉ situÁCIE

firemné konštelácie ukážu efektívne systémové riešenia, ak existujú:

kde sú systémové príčiny, kto má na situáciu dôležitý vplyv, aké stratégie a kroky povedú k efektívnemu riešeniu, ako získať podporu tretích strán, a ďalšie...

SKÚSENOSŤ KLIENTA

Martin VerešPartner, Alfa Life s.r.o.

Ku konšteláciám a k Danielovi som sa dostal na odporúčanie v čase, keď som riešil svoju prvú väčšiu pracovnú krízu. V tom čase som pracoval v nadnárodnej korporácii, a tak ako väčšina manažérov, všetky problémy som riešil "manažérsky, analyticky s faktami, atď ... ".

Keďže som o konšteláciách nič nevedel, tak samozrejme, že som tomu neveril. Preto som sa šiel pozrieť na prvú konšteláciu, kde som bol iba ako pozorovateľ. Emócie, ktoré vo mne toto stretnutie zanechalo, ma presvedčili natoľko, že som prišiel aj druhý krát, no už za účelom postaviť si vlastnú konšteláciu. Odvtedy som ich absolvoval už niekoľko.

Posledná z nich bola na tému, ako vo vlastnom biznise dohodnúť strategický vzťah s najdôležitejším obchodným partnerom firmy. Získané informácie mi pomohli nastaviť efektívne fungujúcu spoluprácu na oboch stranách, z čoho ťažím dodnes, a som Danielovi za to vďačný! Skvele sa mi s ním spolupracuje, a jeho skúsenosti sú obrovským prínosom pre každého, kto chce posunúť svoj biznis, firmu alebo oddelenie vpred.

ČO VÁM KONŠTELÁCIA UKÁŽE

Uvidíte skryté systémové príčiny a dynamiku súčasnej nepriaznivej situácie, čím k nej prispievajú kľúčoví ľudia alebo tímy, a možné riešenia z vašej pozície a kompetencií.

Príklady pre krízové alebo chronické situácie:

Cieľ: Urgentne vyriešiť krízovú situáciu:

 • nájsť skryté príčiny a dynamiku, identifikovať kľúčových ľudí
 • nájsť a zrealizovať efektívne systémové riešenia situácie
 • získať podporu pre riešenie interne aj od tretích strán

Príklady výstupov z konštelácií:

 • čo je skrytou príčinou krízy, kto má na situáciu najväčší vplyv
 • ako situáciu systémovo vyriešiť, kokrétne kroky a postupy
 • konkrétne kroky získanie podpory a komunikáciu so stranami

Cieľ: Odstrániť chronické negatívne javy:

 • odstrániť dôvody stagnácie vo firme, tíme, transakcii, projekte
 • eliminovať napätie a konflitky medzi tímami, jednotlivcami
 • vyriešiť konflikty medzi vlastníkmi

Príklady výstupov z konštelácií:

 • čo je skrytým zdrojom stagnácie, ako ako veci rozbehnúť
 • prečo vzniká napätie a konflikty - skrytá systémová dynamika
 • konkrétne kroky na vyriešenie konfliktu - kto a čo má urobiť

Cieľ: Ukončiť konflikty s tretími stranami:

 • vyriešiť obchodné konflitky s tretími stranami
 • zamedziť vzniku neplatičov a nefér jednaniu tretích strán
 • ukončiť náročné a drahé právne spory

Príklady výstupov z konštelácií:

 • skryté dôvody za obchodnými konfliktami, ako ich riešiť
 • čo vo firme vyvoláva vznik neplatičov, ako tomu zamedziť
 • dynamika za právnymi spormi, ako ich efektívne ukončiť

ČO TREBA NA POSTAVENIE KONŠTELÁCIE 

Prípravu, priebeh a prínosy firemnej konštelácie najľahšie pochopíte naživo - kontaktujte ma dohodnúť si ukážku.

VAŠA FIRMA AJ SITUÁCIA SÚ JEDINEČNÉ


Uvedené príklady sú ilustračné - ak máte záujem privátne prediskutovať ako vám firemná konštelácia vie pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vašej konkrétnej situácii, kontaktujte ma:

Daniel Marek

konateľ a konštelár, Systemios

SKÚSENOSTI KLIENTOV

Konkrétne príklady a skúsenosti mojich klientov nájdete v časti "Referencie":

>