PRE NOVÉ prOjekty A STARTUPY

Firemné konštelácie vám prinesú pri malej investícii veľké praktické výhody:

urýchlia vývoj produktu a vstup na trh, vyladia biznis model a stratégiu, pritiahnu klientov, znížia riziká rozbehu, zlepšia spoluprácu v tíme, a viac...

SKÚSENOSŤ KLIENTA

Palo Hlubina palohlubina.com

Danielove konštelácie mi pomohli odkryť dôvody dvoch projektov, v rámci mojej firmy Samosa.sk. Jeden z nich sa nevedel rozbehnúť, mal dobrú publicitu, ale obchodne stagnoval. Odhalili sme isté prepojenia v rámci tímu, ktorý na projekte pracoval.

Po konšteláciách som ich mohol na rovinu komunikovať s tímom a zistené dôvody sa naozaj ukázali ako relevantné. Projekt som ukončil a mohol sa sústrediť na iné aktivity, ktoré kvôli nemu stáli. Vďaka trom hodinám na konšteláciách som ihneď vedel pracovať s príčinami, ktorých identifikovanie by mi inak zabralo niekoľko mesiacov a stálo ma podstatne viac peňazí.

ČO VÁM KONŠTELÁCIA UKÁŽE

Uvidíte skryté vzťahy a dynamiku vášho projektu, ktoré by ste zistili o týždne až mesiace - vďaka nim dosiahnete rýchlejšie výsledky, a ušetríte drahocenný čas, energiu a kapitál.

Príklady pre nové projekty a startupy:

Cieľ: Rozbehnúť startup / nový projekt:

 • nájsť kvalitných ľudí do tímu za dobrých podmienok
 • nastaviť optimálnu internú štruktúru a kompetencie
 • zabezpečiť efektívnu tímovú spoluprácu a angažovanosť

Príklady výstupov z konštelácií:

 • ako konkrétne zvýšiť atraktívnosť firmy pre kvalitných ľudí
 • optimálna vlastnícka aj interná štruktúra a kompetencie
 • čo zvýši a čo zníži tímovú spoluprácu a angažovanosť ľudí

Cieľ: Vyvinúť konkurencieschopný produkt:

 • rýchlo vyvinúť čo najatraktívnejší produkt s nízkymi rizikami
 • vytvoriť efektívny tím a proces vývoja a komunikácie
 • vytvoriť účinnú marketingovú stratégiu a komunikáciu

Príklady výstupov z konštelácií:

 • ktoré parametre produktu sú pre zákazníkov najatraktívnejšie
 • ako rozdeliť úlohy v tíme, ako nastaviť proces a komunikáciu
 • ktoré benefity komunikovať ktorým trhom/segmentom, a ako

Cieľ: Získať nové trhy a klientov:

 • spustiť predaj nového produktu alebo služby
 • zvýšiť predaj existujúcim aj novým zákazníkom
 • vstúpiť na nový trh, spustiť nové formy predaja

Príklady výstupov z konštelácií:

 • ako vnímajú zákazníci firmu, ako s nimi komunikovať
 • čo urobiť pre zvýšenie atraktívnosti produkty/služby
 • ktoré marketingové a predajné stratégie sú najúčinnejšie

Cieľ: Získať investora / financovanie:

 • pripraviť firmu a zakladateľov na predaj, zvýšiť jej valuáciu
 • nájsť vhodných investorov/veriteľov, a správne ich osloviť
 • dojednať pre firmu optimálne podmienky financovania

Príklady výstupov z konštelácií:

 • ako vnímajú investori a banky firmu, aký majú reálny záujem
 • ktoré kroky urýchlia získanie financovania, a ktoré ho brzdia
 • ktoré podmienky sú pre investorov dôležité, a ktoré nie

ČO TREBA NA POSTAVENIE KONŠTELÁCIE 

Prípravu, priebeh a prínosy firemnej konštelácie najľahšie pochopíte naživo - kontaktujte ma dohodnúť si ukážku.

VAŠA FIRMA AJ SITUÁCIA SÚ JEDINEČNÉ


Uvedené príklady sú ilustračné - ak máte záujem privátne prediskutovať ako vám firemná konštelácia vie pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vašej konkrétnej situácii, kontaktujte ma:

Daniel Marek

konateľ a konštelár, Systemios

SKÚSENOSTI KLIENTOV

Konkrétne príklady a skúsenosti mojich klientov nájdete v časti "Referencie":

>