PRE ORGANIZAČNÉ ZMENY

firemné konštelácie ukážu efektívny systémový spôsob ich realizácie:

optimálne nastavenie formy, rozsahu a tempa zmien, kroky na ich efektívnu realizáciu za podpory dotknutých strán, a ďalšie...

SKÚSENOSŤ KLIENTA

Miroslava Litváková partner, Jens & Litwak

Konštelácie poznám a využívam skoro 9 rokov. V podstate už moja prvá konštelácia sa týkala práce – nastupovala som na novú pozíciu a chcela som si “ošetriť” príchod a naladiť pozitiívne seba a aj novú prácu. Konštelácie mi postupne pomáhali odhaľovať a chápať skryté súvislosti v osobnom živote.

S Danielom sa poznám dlho, spolupracujem s ním asi 3 roky a staval mi niekoľko systémov. V pracovej oblasti to bol napríklad obraz a následne vyladenie mojej sebahodnoty. Pracovné a firemné konštelácie sú mocný nástroj. Je to zrkadlo, a aj keď obraz nie je vždy želaný a manažéri chcú vidieť inú “realitu”, už toto zrkadlenie je prvým krokom k zmene. Firma je spleťou ľudských systémov, a konštelácie pomáhajú nastaviť a nastoliť vyvážený stav. Určite odporúčam využiť túto metódu pri rozhodnutiach o zmenách v teamoch, pri nastavovaní organizačnej štruktúry alebo pri náhľadoch na niektoré manažérske rozhodnutia.

ČO VÁM KONŠTELÁCIA UKÁŽE

Uvidíte ako vaša firma, tím, skupina firiem a ľudia v nich budú reagovať na chystané zmeny, a ako môžete zmeny optimálne nastaviť, aby ste ich realizovali s podporou ľudí.

Príklady pre organizačné zmeny:

Cieľ: Zaviesť personálne zmeny:

 • nájsť a pritiahnuť nových členov vedenia a zamestnancov
 • pre majiteľa / člena vedenia získať kvalitného nástupcu
 • zaviesť novú štruktúru odmeňovania kľúčových ľudí/pozícií

Príklady výstupov z konštelácií:

 • skryté interné dôvody prečo firma opakovane nevie nájsť ľudí
 • čo musí majiteľ/vedenie urobiť pre hladké nástupníctvo
 • ako nastaviť a komunikovať novú odmeňovaciu štruktúru

Cieľ: Zmeniť organizačnú kultúru a štruktúru:

 • zvýšiť inovatívnosť, otvorenosť zmenám, komunikáciu
 • zlúčiť firmy, oddelenia, tímy, zmeniť kompetencie
 • efektívne integrovať novú firmu v skupine / holdingu

Príklady výstupov z konštelácií:

 • ktorým zmenám je tím najviac otvorený, ako ich komunikovať
 • ktorí ľudia/tímy podporujú/brzdia zmeny, ako s nimi pracovať
 • ktoré kroky podporia/zabrzdia zmeny, a ako ich načasovat

ČO TREBA NA POSTAVENIE KONŠTELÁCIE 

Prípravu, priebeh a prínosy firemnej konštelácie najľahšie pochopíte naživo - kontaktujte ma dohodnúť si ukážku.

VAŠA FIRMA AJ SITUÁCIA SÚ JEDINEČNÉ


Uvedené príklady sú ilustračné - ak máte záujem privátne prediskutovať ako vám firemná konštelácia vie pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vašej konkrétnej situácii, kontaktujte ma:

Daniel Marek

konateľ a konštelár, Systemios

SKÚSENOSTI KLIENTOV

Konkrétne príklady a skúsenosti mojich klientov nájdete v časti "Referencie":

>