PRE VC A PE INVESTOROV

Firemné konštelácie vám ukážu lepšie systémové riešenia vo všetkých činnostiach fondu - od riadenia tímu, cez získanie kapitálu, marketing, due diligence, až po zvýšenie hodnoty a predaj firiem.


ZLEPŠITE SI VÝSLEDKY NA KAŽDEJ ÚROVNI FONDU

ČO VÁM KONŠTELÁCIE UKÁŽU

Uvidíte skryté vplyvy a vzťahy, vďaka čomu budete robiť podstatne lepšie strategické aj prevádzkové rozhodnutia na každej úrovni fondu, čím dosiahnete lepšie výsledky.

Ilustračné príklady pre VC a PE fondy:

Úroveň GP

Cieľ: Vytvoriť efektívny tím, stratégiu a procesy:

 • pritiahnuť a udržať kvalitných ľudí a externých dodávateľov
 • vytvoriť inovatívne rastové stratégie a rast hodnoty pre GP
 • zlepšiť tímovú spoluprácu a efektívne riadiť prevádzku

Príklady výstupov z konštelácií:

 • aké kroky najviac ovplyvnia získanie a udržanie ľudí/partnerov
 • čo najviac pod povrchom brzdí rast hodnoty, ako ju zvýšiť
 • kto/ako/čo najlepšie posilní tímovú spoluprácu a prevádzku

Úroveň fondu

Cieľ: Získať kvalitných investorov a kapitál:

 • získať cieľové sumy kapitálu od kvalitných investorov
 • uzatvoriť nové fondy v plánovanom čase a rozpočte
 • vytvoriť silný, stabilný ekosystém investorov a partnerov

Príklady výstupov z konštelácií:

 • čo skryte odrádza investorov a znižuje investovaný kapitál
 • ktoré nové kroky vám urýchlia úspešné uzatvorenie fondu
 • ako vybrať ľudí a nastaviť vzťahy aby vznikol stabilný systém

Úroveň portfólia

Cieľ: Vybudovať a predať portfólio investícií:

 • pritiahnuť kvalitných podnikateľov a rastové firmy/zámery
 • počas due diligence objaviť skryté príležitosti aj riziká
 • efektívne dojednať, uzatvoriť, rozvíjať a predať investície

Príklady výstupov z konštelácií:

 • čím najlepšie pritiahnete kvalitných podnikateľov a zámery
 • čo v nových aj existujúcich investíciách tvorí/znižuje hodnotu
 • čo najviac skryte ovplyvňuje vyjednávaciu pozíciu protistrán

Úroveň investícií

Cieľ: Maximálne zvýšiť hodnotu firmy do exitu:

 • vytvoriť inovatívne stratégie rastu hodnoty investícií
 • pritiahnuť kvalitných ľudí, zlepšiť spoluprácu a angažovanosť
 • zvýšiť hodnotu firmy a maximalizovať zisk a ROI pri exite

Príklady výstupov z konštelácií:

 • aké nové stratégie najrýchlejšie zvýšia hodnotu investície
 • čo najviac vplýva na získanie ľudí, spoluprácu a angažovanosť
 • kto/čo skryte brzí rast hodnoty firmy, ako to odstrániť

ČO TREBA NA POSTAVENIE KONŠTELÁCIE 

Prípravu, priebeh a prínosy firemnej konštelácie najľahšie pochopíte naživo - kontaktujte ma dohodnúť si ukážku.

VÁŠ FOND, TÍM AJ SITUÁCIA SÚ JEDINEČNÉ


Uvedené príklady sú len ilustračné - konštelácie je možné využiť pri každom strategickom rozhodnutí s vysokým dopadom na hodnotu firmy a výsledky. Mám viac ako 20 rokov skúseností z práce s VC/PE fondami - ako inštitucionálny investor, podnikateľ aj transakčný poradca. Rád vám konkrétne popíšem ako vám firemná konštelácia vie pomôcť rýchlejšie dosiahnuť vaše investičné, organizačné alebo rastové ciele:

Daniel Marek

konateľ a konštelár, Systemios

SKÚSENOSTI KLIENTOV

Konkrétne príklady a skúsenosti mojich klientov nájdete v časti "Referencie":

>