PRE ZÍSKANIE INVESTORA

Firemné konštelácie vám pomôžu zvýšiť záujem investorov, ukážu ako dojednať vyššiu hodnoty firmy a lepšie podmienky transakcie, a nájdu optimálne kroky ako môžete s investorom efektívne spolupracovať až po exit.

SKÚSENOSŤ KLIENTA

L. Šoltysovámajiteľka firmy

Konšteláciu som si dala postaviť v období, keď sme hľadali nového investora do firmy. Pomocou konštelácie som rýchlo odhalila čo sa vo firme deje, aké sú v nej vzťahy najmä medzi zamestnancami a majiteľom. Veľmi mi pomohlo aj to, že konštelácia ukázala ako našu firmu vnímajú dvaja potenciálni investori, a vďaka tomu som vedela aký postup a formu komunikácie voči potenciálnym investorom zvoliť.

Daniela poznám už dosť dlhú dobu, pracovali sme spolu na niekoľkých projektoch, či sa jednalo o prípravu finančných analýz pre bankové inštitúcie, o vstup ďalšieho investora do projektu alebo firemnú konšteláciu. Je to profesionál, ktorý excelentným spôsobom kombinuje rokmi nadobnuté skúsenosti v reálnom biznise s triezvym gazdovským pristupom k podnikaniu. Spolupráca s ním ma vždy obohatila a každý projekt bol pre mňa novou skúsenosťou, kde som sa aj veľa naučila.

ČO VÁM KONŠTELÁCIA UKÁŽE

Uvidíte ako pripraviť firmu aj tím, ako vnímajú firmu investori, čo ich priťahuje, čo odrádza, ktorí investori sú pre vás optimálni, ako zvýšiť hodnotu firmy a dojednať lepšie podmienky.

Príklady pre získanie investora:

Cieľ: Pripraviť majiteľov a firmu na investora:

 • zladiť majiteľov, aby všetci proces s investormi podporovali
 • pripraviť firmu tak, aby bola pre investora atraktívna
 • zvýšiť hodnotu firmy, stabilizovať kľúčových ľudí a klientov

Príklady výstupov z konštelácií:

 • ktorí majitelia skryte proces brzdia, ako získať ich podporu
 • čo musí majiteľ/vedenie vo firme upratať a nastaviť inak
 • čo zvýši hodnotu firmy, zastabilizuje kľúčových ľudí a klientov

Cieľ: Nájsť investora, dojednať dobré podmienky:

 • vybrať správny tím poradcov, stratégiu a načasovanie
 • osloviť investorov správnym spôsobom, ktorý ich pritiahne
 • efektívne vyjednať najlepšie podmienky pre majiteľov a firmu

Príklady výstupov z konštelácií:

 • ktorí ľudia sú prinosom pre proces, ako nastaviť stratégiu
 • čo zaujíma potenciálnych investorov, ako s nimi komunikovať 
 • na čo si dať v procese pozor, ktoré podmienky ako ošetriť


Cieľ: Efektívne s investorom spolupracovať:

 • hladko zrealizovať proces vstupu investora do firmy
 • efektívne spolupracovať počas celej doby spolupráce
 • úspešne vzťah ukončiť, napr. spoločným exitom

Príklady výstupov z konštelácií:

 • kto/čo je kľúčový pre úspešný proces vstupu, ako ho riadiť
 • ako nastaviť spoluprácu, ako komunikovať s tímom investora
 • optimálna stratégia a načasovanie konca spolupráce

ČO TREBA NA POSTAVENIE KONŠTELÁCIE 

Prípravu, priebeh a prínosy firemnej konštelácie najľahšie pochopíte naživo - kontaktujte ma dohodnúť si ukážku.

VAŠA FIRMA AJ SITUÁCIA SÚ JEDINEČNÉ


Uvedené príklady sú ilustračné - ak máte záujem privátne prediskutovať ako vám firemná konštelácia vie pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vašej konkrétnej situácii, kontaktujte ma:

Daniel Marek

konateľ a konštelár, Systemios

SKÚSENOSTI KLIENTOV

Konkrétne príklady a skúsenosti mojich klientov nájdete v časti "Referencie":

>