PRIEBEH MODELOVANIA

Konštelácia je inovatívny firemný nástroj - najľahšie ho pochopíte, keď ho uvidíte naživo. 

Ak chcete vidieť firemnú konšteláciu, príďte na 4-hodinový otvorený workshop, ktorý občasne organizujem v Bratislave:

AKO FUNGUJE ŽIVÝ MODEL

Konštelácia a konštelár vám za 3-4 hodiny ukážu cenné informácie o vašej firme - privátne bez komparzistov, alebo v s pomocou komparzistov, ktorí nemajú žiadne informácie o vás ani o vašej firme.

Ako to môže fungovať, keď komparzisti o firme nič nevedia?

  • Konštelácia je radikálne iná metóda práce - získava informácie z morfogenetických polí, ktoré obsahujú hĺbkové informácie o vašej firme. Niečo ako cloud. Sú tam aj tie informácie, ktorých si zatiaľ nie ste vedomí. Jednoducho povedané, konštelácia má omnoho viac informácií ako vy. O firme, jej zamestnancoch a vnútorných vzťahoch a súvislostiach, ktoré nevidíte. Tiež o jej externých vzťahoch a partneroch - klientoch, dodávateľoch, veriteľoch, investoroch. Vďaka prístupu k informáciám v morfogenetickom poli vám konštelácia ukáže rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie riešenia, ako by ste vytvorili ako jednotlivec alebo tím. 
  • Konštelácie vznikli v 90. rokoch 20. storočia, teda na trhu už viac ako 20 rokov. Vedia spoľahlivo ukázať čo sa deje pod povrchom vnímania vo vzťahoch a ľudských systémoch (pracovných, firemných, rodinných a osobných). A vedia tiež namodelovať a nájsť riešenia, ktoré sú v praxi veľmi efektívne. Z mojej skúsenosti väčšina ľudí nie je ochotná alebo schopná mechanizmus prenosu a zobrazenia informácií pomocou konštelácie prijať bez toho, aby konšteláciu videli, a mali možnosť overiť si ho na svojej vlastnej skúsenosti a vlastných faktoch. Rovnako som na konštelácie reagoval aj ja pred viac ako 10 rokmi. Preto vždy odporúčam konšteláciu vidieť najskôr naživo. Metóda je vo firmách rokmi overená - bežne ju využívajú veľké aj malé firmy, investori, podnikatelia a manažéri. Najrozšírenejšie sú v západnej Európe.

Ak sa vám existencia morfogenetických polí a princíp prenosu informácií z nich zdajú nemožné, prestavte si, že vysvetľujete princíp fungovania mobilného internetu a dátových prenosov niekomu, kto sa ešte nestretol s elektrinou a elektromagnetickými vlnami. Vy zrejme internet a mobil používate denne, a sú pre vás samozrejmé. Ale daný človek vám neuverí, že takéto "prenosy informácií na diaľku" sú možné. Až dokiaľ sa o tom sám nepresvedčí. Podobne sa cítim, keď podnikateľom, manažérom a investorom popisujem firemné konštelácie a princípy prenosu informácií z morfogenetických polí :-). 

  • Naši komparzisti sú vyškolení, aby v konštelácii pracovali bez toho, že by o vás a vašej firme čokoľvek vedeli. Tým chránim firemné a osobné informácie klienta. Vyškolili sme viac ako 80 ľudí, z ktorých na konkrétny termín vyberáme 10-18 ľudí podľa rozsahu zadania.
  • Konštelácia vzniká rozostavením komparzistov do rolí v priestore na základe konkrétneho zámeru, ktorých chce klient dosiahnuť. Ako priestor postačí seminárna miestnosť s voľnou plochou cca 6x6 metrov. Komparzisti v konštelácii zobrazujú systémové vzorce vo firme alebo v tíme (napr. zodpovednosť-nezodpovednosť, spolupráca-konflikt, úcta-neúcta, a ďalšie), ako aj vzťahy v rámci firmy aj mimo firmy. Vďaka tomu vie klient identifikovať ľudí, oddelenia alebo vzťahy, ktoré najviac ovplyvňujú želaný výsledok alebo cieľ. Následne ukážu možné kroky a stratégie ako môže klient dosiahnuť svoje ciele čo najefektívnejšie.
  • Role dohodne konštelár s klientom vopred podľa zadania klienta, vždy podľa toho, čo chce klient vidieť alebo vyriešiť, a koho sa daný zámer v systéme klienta týka. Priebeh modelovania nejde predvídať - odráža vždy skrytú dynamiku firmy. Komparzisti svoje role nepoznajú. Vedia len skratky, ktoré sme si s klientom vopred dohodli (napr. A1, PB, 1, 2, a pod.), a ktorým rozumie len klient a konštelár.
  • Komparzisti v roliach nič nehrajú, nemajú žiadne informácie ani scenár - vždy len pomenujú, čo v danej roli a rozostavení rôznych rolí vnímajú a ako sa cítia v rôznych situáciách alebo scenároch, ktoré do konštelácie postavíme. Tým klientovi poskytnú cenné informácie, ktoré môže okamžite využiť v praxi.

Ak vám z tohto popisu konštelácie nie sú jasné, je to normálne - konštelácie sú úplne iné ako tradičné firemné nástroje, a treba ich vidieť. Kontaktujte ma dohodnúť si účasť na ukážke v Bratislave:

ILUSTRAČNÁ KONŠTELÁCIA

Priebeh firemnej konštelácie s cieľom úspešne vyvinúť a uviesť na trh nový produkt nájdete tu:

FORMÁTY KONŠTELÁCIÍ

Vyberte si podľa rozpočtu, dôvernosti, rozsahu zadania a urgencie.

Konštelácia na otvorenom workshope

Individuálna konštelácia bez komparzistov

2 individuálne konštelácia s komparzistami

3 -5  individuálnych konštelácií s komparzistami

Zadanie

min. 21 dní vopred

klient definuje v deň stavania konštelácie

min. 14 dní vopred, 1-2 osobné stretnutia

písomne vopred, 2-4 osobné stretnutia

Trvanie (hod.)

 cca 2 h.

 3-4 h.

príprava: 2-4 h.

stavanie: 3-4 h.

príprava: 4-8 h.

stavanie: 4-8 h.

Účastníci

klient, konštelár, 12-15 komparzistov

len klient a konštelár

klient, konštelár, cca 15 komparzistov

klient, konštelár, 15-20 komparzistov

Príprava klienta

písomné zadanie (1xA4)

nie je potrebná

písomné zadanie (cca 4xA4)

písomné zadanie (cca 4xA4)

Cena (bez DPH)

podľa zadania

900-1.200 EUR (podľa zadania a miesta konania)

podľa zadania a rozsahu prípravy, od 3.500 EUR

podľa zadania a rozsahu prípravy

Objednávka

objednávka a zadanie >21 prac. dní vopred

telefonická / písomná objednávka, termín dohodou

objednávka a zadanie >14 prac. dní vopred

objednávka a zadanie >14 prac. dní vopred

Platba

Vopred

Vopred

Vopred

Vopred

Kedy je formát vhodný

bežné firemné témy, keď je prioritou nižšia cena

vysoko dôverné témy, vlastný termín a miesto, ak klient chce pracovať úplne privátne

dôverné témy, vlastný termín, menšie zadanie pre 2 konštelácie s komparzistami 

dôverné témy, vlastný termín, komplexné riešenie situácie, viac tém naraz

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Poznámka k dôvernosti informácií:

Celý priebeh modelovania, vrátane informácie, že klient konšteláciu so mnou staval, zostáva privátny, nikde ho neuvádzam. Ak potrebujete zachovať 100% privátnosť, zvoľte si konšteláciu bez komparzistov. Pre zachovanie privátnosti môže byť na objednávke aj faktúre uvedená služba bez popisu konštelácie (napr. "podnikateľské poradenstvo", alebo iný popis, ktorý v zmysle zákona pravdivo popisuje dodanú službu, ale neuvádza detaily o konštelácii, pokiaľ ich klient z rôznych dovodov nechce na objednávke a faktúre uviesť).

Priebeh modelovania a viac informácií o postupe objednania nájdete tu:

ČO NA TO POTREBUJETE

Na postavenie konštelácie vám stačí cieľ, zámer ho dosiahnuť eticky, základné fakty o vašej firme, tíme, transakcii alebo projekte, a min. 3-5 hodín času (vrátane prípravy, podľa rozsahu zadania a vašich skúseností s konšteláciami). Ostatné zabezpečím ja ako konštelár. 

Priebeh modelovania najľahšie pochopíte naživo - kontaktujte ma dohodnúť si účasť na otvorenom workshope v Bratislave

Na postavenie firemnej konštelácie stačí mať cieľ, a zámer dosiahnuť svoj cieľ eticky - napr. spustiť nový projekt, zlepšiť fungovanie firmy alebo tímu, vyriešiť problém, pripraviť a zrealizovať  projekt, transakciu.

Veľkým prínosom konštelácií je, že za 3-4 hodiny získate nové, kvalitné a cenné informácie, o ktorých často vôbec neviete, alebo ich len matne tušíte, a ktoré by ste inými metódami získavali týždne aj mesiace za podstatne vyššiu cenu, alebo by ste ich nezískali vôbec.

Konkrétne príklady a skúsenosti mojich klientov nájdete v časti "Referencie"

>