PRIEBEH MODELOVANIA

Konštelácia je inovatívny firemný nástroj - najľahšie ho pochopíte, keď ho uvidíte naživo. 

Ak chcete vidieť firemnú konšteláciu, príďte na 4-hodinový otvorený workshop, ktorý sa koná cca 1x mesačne v Bratislave:

AKO FUNGUJE ŽIVÝ MODEL

Konštelácia a konštelár vám za 2 hodiny ukážu cenné informácie o vašej firme pomocou komparzistov, ktorí nemajú žiadne informácie o vás ani o vašej firme.

Ako to môže fungovať, keď komparzisti o firme nič nevedia?

  • ​Konštelácia je radikálne iná metóda práce - získava informácie z morfogenetických polí, ktoré obsahujú hĺbkové informácie o vašej firme. Niečo ako cloud. Sú tam aj tie informácie, ktorých si zatiaľ nie ste vedomí. Jednoducho povedané, konštelácia má omnoho viac informácií ako vy. O firme, jej zamestnancoch a vnútorných vzťahoch a súvislostiach, ktoré nevidíte. Tiež o jej externých vzťahoch a partneroch - klientoch, dodávateľoch, veriteľoch, investoroch. Vďaka prístupu k informáciám v morfogenetickom poli vám konštelácia ukáže rýchlejšie, lacnejšie a efektívnejšie riešenia, ako by ste vytvorili ako jednotlivec alebo tím. 
  • Konštelácie vznikli v 90. rokoch 20. storočia, teda na trhu už viac ako 20 rokov. Vedia spoľahlivo ukázať čo sa deje pod povrchom vnímania vo vzťahoch a ľudských systémoch (pracovných, firemných, rodinných a osobných). A vedia tiež namodelovať a nájsť riešenia, ktoré sú v praxi veľmi efektívne. Z mojej skúsenosti väčšina ľudí nie je ochotná alebo schopná mechanizmus prenosu a zobrazenia informácií pomocou konštelácie prijať bez toho, aby konšteláciu videli, a mali možnosť overiť si ho na svojej vlastnej skúsenosti a vlastných faktoch. Rovnako som na konštelácie reagoval aj ja pred viac ako 10 rokmi. Preto vždy odporúčam konšteláciu vidieť najskôr naživo. Metóda je vo firmách rokmi overená - bežne ju využívajú veľké aj malé firmy, investori, podnikatelia a manažéri. Najrozšírenejšie sú v západnej Európe.

Ak sa vám existencia morfogenetických polí a princíp prenosu informácií z nich zdajú nemožné, prestavte si, že vysvetľujete princíp fungovania mobilného internetu a dátových prenosov niekomu, kto sa ešte nestretol s elektrinou a elektromagnetickými vlnami. Vy zrejme internet a mobil používate denne, a sú pre vás samozrejmé. Ale daný človek vám neuverí, že takéto "prenosy informácií na diaľku" sú možné. Až dokiaľ sa o tom sám nepresvedčí. Podobne sa cítim, keď podnikateľom, manažérom a investorom popisujem firemné konštelácie a princípy prenosu informácií z morfogenetických polí :-). 

  • Naši komparzisti sú vyškolení, aby v konštelácii pracovali bez toho, že by o vás a vašej firme čokoľvek vedeli. Tým chránim firemné a osobné informácie klienta. Vyškolili sme viac ako 80 ľudí, z ktorých na konkrétny termín vyberáme 10-18 ľudí podľa rozsahu zadania.
  • Konštelácia vzniká rozostavením komparzistov do rolí v priestore na základe konkrétneho zámeru, ktorých chce klient dosiahnuť. Ako priestor postačí seminárna miestnosť s voľnou plochou cca 6x6 metrov. Komparzisti v konštelácii zobrazujú systémové vzorce vo firme alebo v tíme (napr. zodpovednosť-nezodpovednosť, spolupráca-konflikt, úcta-neúcta, a ďalšie), ako aj vzťahy v rámci firmy aj mimo firmy. Vďaka tomu vie klient identifikovať ľudí, oddelenia alebo vzťahy, ktoré najviac ovplyvňujú želaný výsledok alebo cieľ. Následne ukážu možné kroky a stratégie ako môže klient dosiahnuť svoje ciele čo najefektívnejšie.
  • Role dohodne konštelár s klientom vopred podľa zadania klienta, vždy podľa toho, čo chce klient vidieť alebo vyriešiť, a koho sa daný zámer v systéme klienta týka. Priebeh modelovania nejde predvídať - odráža vždy skrytú dynamiku firmy. Komparzisti svoje role nepoznajú. Vedia len skratky, ktoré sme si s klientom vopred dohodli (napr. A1, PB, 1, 2, a pod.), a ktorým rozumie len klient a konštelár.
  • Komparzisti v roliach nič nehrajú, nemajú žiadne informácie ani scenár - vždy len pomenujú, čo v danej roli a rozostavení rôznych rolí vnímajú a ako sa cítia v rôznych situáciách alebo scenároch, ktoré do konštelácie postavíme. Tým klientovi poskytnú cenné informácie, ktoré môže okamžite využiť v praxi.

Ak vám z tohto popisu konštelácie nie sú jasné, je to normálne - konštelácie sú úplne iné ako tradičné firemné nástroje, a treba ich vidieť. Kontaktujte ma dohodnúť si účasť na ukážke v Bratislave:

ILUSTRAČNÁ KONŠTELÁCIA

Priebeh firemnej konštelácie s cieľom úspešne vyvinúť a uviesť na trh nový produkt nájdete tu:

FORMÁTY KONŠTELÁCIÍ

Vyberte si podľa rozpočtu, dôvernosti a rozsahu zadania a urgencie.

Konštelácia na otvorenom workshope

Individuálna konštelácia bez komparzistov

2x individuálna konštelácia s komparzistami

3x a viac individuálnych konštelácií s komparzistami

Zadanie

min. 21 dní vopred

klient definuje v deň  stavania konštelácie

min. 14 dní vopred, 1-2 osobné stretnutia

písomne vopred, 2-4 osobné stretnutia

Trvanie (hod.)

 cca 2 h.

 2-3 h.

príprava: 2-4 h.

stavanie: 3-4 h.

príprava: 4-8 h.

stavanie: 4-8 h.

Účastníci

klient, konštelár, 12-15 komparzistov

len klient a konštelár

klient, konštelár, 12-15 komparzistov

klient, konštelár, 15-20 komparzistov

Príprava klienta

písomné zadanie (1xA4)

nie je potrebná

písomné zadanie (cca 4xA4)

písomné zadanie (cca 4xA4)

Cena (bez DPH)

podľa zadania

650-800 EUR (podľa zadania)

podľa zadania

podľa zadania

Objednávka

objednávka a zadanie >21 prac. dní vopred

telefonická / písomná objednávka, termín dohodou

objednávka a zadanie >14 prac. dní vopred

objednávka a zadanie >14 prac. dní vopred

Platba

Vopred

Vopred

Vopred

Vopred

Kedy je formát vhodný

bežné firemné témy, keď je prioritou nižšia cena

vysoko dôverné témy, vlastný termín, ak klient chce pracovať úplne privátne

dôverné témy, vlastný termín, menšie zadanie pre 2 konštelácie s komparzistami 

dôverné témy, vlastný termín, komplexné riešenie situácie, viac tém naraz

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Poznámka k dôvernosti informácií:

Celý priebeh modelovania, vrátane informácie, že klient konšteláciu so mnou staval, zostáva privátny, nikde ho neuvádzam. Ak potrebujete zachovať 100% privátnosť, zvoľte si konšteláciu bez komparzistov. Pre zachovanie privátnosti môže byť na objednávke aj faktúre uvedená služba bez popisu konštelácie (napr. "podnikateľské poradenstvo", alebo iný popis, ktorý v zmysle zákona pravdivo popisuje dodanú službu, ale neuvádza detaily o konštelácii, pokiaľ ich klient z rôznych dovodov nechce na objednávke a faktúre uviesť).

Priebeh modelovania a viac informácií o postupe objednania nájdete tu:

ČO NA TO POTREBUJETE

Na postavenie konštelácie vám stačí cieľ, zámer ho dosiahnuť eticky, základné fakty o vašej firme, tíme, transakcii alebo projekte, a min. 3-5 hodín času (vrátane prípravy, podľa rozsahu zadania a vašich skúseností s konšteláciami). Ostatné zabezpečím ja ako konštelár. 

Priebeh modelovania najľahšie pochopíte naživo - kontaktujte ma dohodnúť si účasť na otvorenom workshope v Bratislave

Na postavenie firemnej konštelácie stačí mať cieľ, a zámer dosiahnuť svoj cieľ eticky - napr. spustiť nový projekt, zlepšiť fungovanie firmy alebo tímu, vyriešiť problém, pripraviť a zrealizovať  projekt, transakciu.

Veľkým prínosom konštelácií je, že za 2 hodiny získate nové, kvalitné a cenné informácie, o ktorých často vôbec neviete, alebo ich len matne tušíte, a ktoré by ste inými metódami získavali týždne aj mesiace za podstatne vyššiu cenu, alebo by ste ich nezískali vôbec.

Konkrétne príklady a skúsenosti mojich klientov nájdete v časti "Referencie"

>