PRIEBEH WORKSHOPU

Workshop trvá cca 2,5 hodiny - každý účastník si môže vybrať, či chce konšteláciu len pozorovať, alebo má záujem sa aj zúčastniť.

Promo banner Firemné konštelácie Daniel Marek

© Daniel Marek

 • Atmosféra je neformálna - konštelácie nám pomáhajú vytvoriť príjemné pracovné prostredie a úspešné firmy, preto ľudia, ktorí na ne chodia, bývajú otvorení a pohodoví.
 • Na workshope je cca 16 ľudí - podnikatelia, manažéri, investori, zamestanci, freelanceri, prípadne aj vyškolení komparzisti. Časť z nich firemné konštelácie už pozná, časť ešte nepozná.
 • Sedí sa na stoličkách v kruhu. Dress code: voľnočasové alebo formálne spoločenské oblečenie.
 • Na úvod krátko predstavím seba, príncípy firemných konštelácií a priebeh workshopu.
 • Následne postavíme 1 firemnú konšteláciu klientovi/klientke na skutočné zadanie, ktoré chce vo firme alebo v tíme vyriešiť, alebo cieľ, ktorý chce dosiahnuť. Štandardne je konštelácia anonymná, teda účastníci nedostanú informácie o klientovi/klientke, jeho/jej firme, zámere, cieľoch ani o roliach, ktoré budú v konštelácii (role sa pomenujú anonymizovanými skratkami, ktorým rozumie len klient/klientka a konštelár).
 • Kto má záujem o účasť v roli, dá mi to vedieť na začiatku - väčšina ľudí, ktorí prídu na workshop, majú záujem zažiť aj rolu v konštelácii, ale časť má záujem len pozorovať. Ak chcete konšteláciu len pozorovať, je to úplne OK. Máte plnú slobodu si vybrať, či chcete konšteláciu len pozorovať, alebo ju zažiť z pozície komparzistu (pokiaľ si vás klient do role vyberie). Účasť v konštelácii nie je možné zaručiť, ľudí do role si vyberá klient. Po úvodnom rozostavení sa väčšinou do konštelácie pridávajú ďalšie role - je bežné, že účastníci, ktorí chceli konšteláciu na začiatku len pozorovať, sa potom, ako proces uvidia, do role prihlásia (pričom je na klientovi, či si ich vyberie, alebo nie).
 • Do role sa môžete prihlásiť, ale zástupcov do rolí si vyberá klient - takže vám rolu nemôžem garantovať. Spravidla je väčšia časť účastníkov workshopu v roli, a menšia časť priebeh pozoruje zo svojich miest, a sú pripravení pre ďalšie role, pokiaľ vznikne potreba.
 • Konkrétnu rolu, ktorú Vám klient ponúkne, môžete prijať alebo odmietnuť aj bez udania dôvodu (nikomu nemusíte nič vysvetľovať, stačí povedať "nie" alebo "nemám záujem"). Klient vtedy osloví ďalšieho účastníka.
 • Ak rolu prijmete, klient vás na úvod postaví do priestoru konštelácie v kruhu medzi stoličkami. Rozostavením komparzistov do rolí vzniká konštelácia. Následne sa môžete v roli premiestňovať, buď podľa občasných inštrukcií konštelára, alebo podľa vnútorných pocitov a vnemov, ktoré budete prirodzene cítiť. Ak nebudete cítiť nič, býva to tiež súčasť konštelácie, a budete teda len stáť na mieste, ktoré Vám vyhovuje. Po celý čas je každý sám sebou a plne pri vedomí - z role môžete kedykoľvek vystúpiť bez udania dôvodu, aj keď sa to stáva veľmi výnimočne (v praxi raz za cca 2-3 roky). 
 • K role okrem názvu nedostanete žiadne informácie - v roli nič nehráte, nemáte žiadny scenár (ani ja ani klient nevieme, ako sa konštelácia bude odvíjať, to je podstata konštelácií - ukazujú nám to, čo nevieme). V roli na moje opýtanie len pomenujete, čo na danom mieste z vašej pozície vnímate, a ako sa cítite. Ak v roli necítite nič, je to ok, patrí to do role. Môžete mať potrebu sa presunúť na iné miesto, alebo vás ja môžem požiadať, aby ste sa postavili na nejaké miesto, a pomenovali na ňom, čo cítite a vnímate.
 • V konštelácii ľudia cítia systémové pocity, a vnímajú vzťahy a ďalšie aspekty systému klienta, a ukazujú tak klientovi to, čo sa deje pod povrchom vnímania, a ukázalo by sa to až po čase, a čo môže urobiť na dosiahnutie svojho cieľa - klient vidí reálny stav situácie pod povrchom jeho vnímania, aj nové stratégie a kroky, ktoré by klienta nenapadli, skryté motívy a postoje ľudí vo firme aj mimo firmy, napr. záujem vs. nezáujem dosiahnuť cieľ, zodpovednosť vs. nezodpovednosť, a veľa ďalších postojov voči ľuďom, firmám alebo častiam firemného systému klienta. Nič nie je čierno-biele - každý postoj má svoje odtiene, ktoré komparzisti zobrazujú tým, kde stoja, kam sa pozerajú, čo vidia a čo nevidia, čo a ako hovoria. Tým, ako jednotlivé role voči sebe stoja, či spolu komunikujú alebo nie, či sa vidia, alebo nie, aké majú voči sebe postoje, a tým, že svoje vnemy a pocity pomenujú, dávajú klientovi cenné informácie o tom, čo je treba vo firme vyriešiť, alebo ako nastaviť nové zámery tak, aby klient čo najlepšie dosiahol svoj cieľ. Následne s klientom hľadáme vhodné riešenia, napr. požiadame komparzistov, aby sa presunuli na iné miesto, aby niekomu niečo povedali, a podobne. Konštelácia sama dôjde do bodu, kde už nebude potrebné niečo ďalej riešiť a konšteláciu konštelár ukončí. Ukončením konštelácie sa konštelačný priestor zruší, a každý tým z role vystúpil.
 • Na záver majú účastníci priestor na otázky. Vzhľadom na to, že zadanie aj obsah konštelácie sú dôverné, odpovedať budem len na otázky týkajúce sa príncípov konštelácií a anonymných príkladov, nie konkrétneho zadania daného klienta. Priebeh konštelácie sa nijako neinterpretuje, konšteláciu si najlepšie vyhodnotí sám klient, niekedy až s odstupom času. Ak má klient otázky, som mu k dispozícii privátne.
 • Z povahy konštelácií trvanie konštelácie nie je možné predvídať. Jedna konštelácia štandardne trvá 1,5 až 2 hodiny.

Dôležité upozornenie:

Účasť na konštelácii je možná od 18 rokov, a nie je vhodná pre ľudí, ktorí sú v psychoterapeutickej alebo psychiatrickej starostlivosti , ktorí užívajú psychofarmaká, alebo vo vyššom rozsahu užívajú alkohol alebo iné návykové látky. Ak patríte do niektorej z týchto skupín, bohužiaľ nemôžete sa firemných konštelácí zúčastniť.

Ak máte otázky k priebehu, kontaktujte ma.

Daniel Marek, firemný konštelár

>