REFERENCIE

Všetky konštelácie sú dôverné, o klientoch ani obsahu konštelácií s nikým nehovorím. Pripájam referencie klientov, ktorí sa delia o svoje skúsenosti:

Palo Hlubina palohlubina.com

Danielove konštelácie mi pomohli odkryť dôvody stagnácie dvoch projektov, v rámci mojej firmy Samosa. Jeden z nich sa nevedel rozbehnúť, mal dobrú publicitu, ale obchodne stagnoval. Odhalili sme isté prepojenia v rámci tímu, ktorý na projekte pracoval.

Po konšteláciách som ich mohol na rovinu komunikovať s tímom a zistené dôvody sa naozaj ukázali ako relevantné. Projekt som ukončil a mohol sa sústrediť na iné aktivity, ktoré kvôli nemu stáli. Vďaka trom hodinám na konšteláciách som ihneď vedel pracovať s príčinami, ktorých identifikovanie by mi inak zabralo niekoľko mesiacov a stálo ma podstatne viac peňazí.

L. Šoltysová majiteľka firmy

Konšteláciu som si dala postaviť v období, keď sme hľadali nového investora do firmy. Pomocou konštelácie som rýchlo odhalila čo sa vo firme deje, aké sú v nej vzťahy najmä medzi zamestnancami a majiteľom. Veľmi mi pomohlo aj to, že konštelácia ukázala ako našu firmu vnímajú dvaja potenciálni investori, a vďaka tomu som vedela aký postup a formu komunikácie voči potenciálnym investorom zvoliť. 


Daniela poznám už dosť dlhú dobu, pracovali sme spolu na niekoľkých projektoch, či sa jednalo o prípravu finančných analýz pre bankové inštitúcie, o vstup ďalšieho investora do projektu alebo firemnú konšteláciu. Je to profesionál, ktorý excelentným spôsobom kombinuje rokmi nadobnuté skúsenosti v reálnom biznise s triezvym gazdovským pristupom k podnikaniu. Spolupráca s ním ma vždy obohatila a každý projekt bol pre mňa novou skúsenosťou, kde som sa aj veľa naučila.

Martin VerešPartner, Alfa Life s.r.o.

Ku konšteláciám a k Danielovi som sa dostal na odporúčanie v čase, keď som riešil svoju prvú väčšiu pracovnú krízu. V tom čase som pracoval v nadnárodnej korporácii, a tak ako väčšina manažérov, všetky problémy som riešil "manažérsky, analyticky s faktami, atď ... ".

Keďže som o konšteláciách nič nevedel, tak samozrejme, že som tomu neveril. Preto som sa šiel pozrieť na prvú konšteláciu, kde som bol iba ako pozorovateľ. Emócie, ktoré vo mne toto stretnutie zanechalo, ma presvedčili natoľko, že som prišiel aj druhý krát, no už za účelom postaviť si vlastnú konšteláciu. Odvtedy som ich absolvoval už niekoľko.

Posledná z nich bola na tému, ako vo vlastnom biznise dohodnúť strategický vzťah s najdôležitejším obchodným partnerom firmy. Získané informácie mi pomohli nastaviť efektívne fungujúcu spoluprácu na oboch stranách, z čoho ťažím dodnes, a som Danielovi za to vďačný! Skvele sa mi s ním spolupracuje, a jeho skúsenosti sú obrovským prínosom pre každého, kto chce posunúť svoj biznis, firmu alebo oddelenie vpred.

Miroslava D.podnikateľka

Firemné konštelácie a Daniela poznám už dlhšiu dobu. Prvú skúsenosť s konšteláciami som brala veľmi triezvo a nič som neočakávala. Zaujalo ma však, že problémy, s ktorými som sa dlhodobo zaoberala mi začali počas konštelácií dávať zmysel. S odstupom času som ich už nepovažovala za problémy. Dokonca, ešte viac sa mi otvorili obzory. V tomto štádiu to už boli bežné situácie a kroky, ktoré som predtým nevidela a teraz som ich mala zreteľné a bolo ich potrebné len sprocesovať.

S Danielom sme postavili viac konštelácií pre tri z mojich firiem, a každú jednu môžem považovať za prínosnú. Akonáhle riešim problém v podnikaní, s ktorým si neviem rady, tak Daniel je prvý na koho sa obrátim. Nebýva to pravidlom, ale niekedy potrebujete na vec iný pohľad.

Miroslava Litváková partner, Jens & Litwak

Konštelácie poznám a využívam skoro 9 rokov. V podstate už moja prvá konštelácia sa týkala práce – nastupovala som na novú pozíciu a chcela som si “ošetriť” príchod a naladiť pozitiívne seba a aj novú prácu. Konštelácie mi postupne pomáhali odhaľovať a chápať skryté súvislosti v osobnom živote.

S Danielom sa poznám dlho, spolupracujem s ním asi 3 roky a staval mi niekoľko systémov. V pracovej oblasti to bol napríklad obraz a následne vyladenie mojej sebahodnoty. Pracovné a firemné konštelácie sú mocný nástroj. Je to zrkadlo, a aj keď obraz nie je vždy želaný a manažéri chcú vidieť inú “realitu”, už toto zrkadlenie je prvým krokom k zmene. Firma je spleťou ľudských systémov, a konštelácie pomáhajú nastaviť a nastoliť vyvážený stav. Určite odporúčam využiť túto metódu pri rozhodnutiach o zmenách v teamoch, pri nastavovaní organizačnej štruktúry alebo pri náhľadoch na niektoré manažérske rozhodnutia.

Ak máte záujem o osobné referencie a skúsenosti klientov s mojimi firemnými konšteláciami, kontaktujte ma dohodnúť si stretntutie:

Daniel Marek

konateľ a konštelár

Systemios s.r.o.

Pošlite mi správu, obratom vám odpoviem:

>