TÍm

DANIEL MAREK

konštelár a konateľ, Systemios s.r.o.

Ikona web firemne kostelacie modra transparentne pozadie

Mám 49 rokov, a viac ako 24 rokov pracujem s majiteľmi firiem a investormi - špecializujem sa na rozvoj, ozdravenie, financovanie, kúpy a predaje firiem. Viac info na www.systemios.com.

Celý život pracujem s vysoko dôvernými firemnými aj osobnými informáciami - poznám ich hodnotu, a chránim ich ako svoje. 

​Prešiel som náročnou krízou stredného veku, ktorá ma prinútila hľadať odpovede pod povrchom vlastného vnímania aj zaužívaných spoločenských noriem. Vďaka tomu som vyriešil hlboké osobné konflikty, rodinnú krízu, a našiel svoje životné poslanie a naplnenie. Vďaka tomu som silnejší a odolnejší, ako kedykoľvek predtým.

Už viac ako 10 rokov pracujem s konšteláciami - výcvik som absolvoval v Prahe u Zdeňky Tuškovej, priamej žiačky Berta Hellingera, ktorý konštelácie objavil. Už piaty rok poskytujem firemné konštelácie inovatívnym, otvoreným podnikateľom, manažérom a investorom. Kombinujem moje hĺbkové znalosti biznisu a private equity s inovatívnou metódou firemných konštelácií - aby klientom úspešnejšie fungovali firmy, tímy, transakcie a projekty. 

Môj profil v číslach:

24 rokov biznis skúseností
1 mld € realizovaných transakcií
10 rokov konštelácií

Spojme sa na LinkedIn:

MIROSLAVA DRGOŇOVÁ

konateľka, agentúra MDivision, s.r.o.

Mirka externe zabezpečuje výber a logistiku komparzistov, a pomáha mi komparzistov zaškoliť. Má skvelý cit na ľudí, viem sa na ňu vždy spoľahnúť. Mirkinu agentúru aj služby plne odporúčam!

KOMPARZISTI

viac ako 100 vyškolených ľudí, ktorí vedia v konšteláciách pracovať

Za takmer 4 roky sme s Mirkou vyškolili cez 100 vybraných komparzistov, ktorí sú operatívne k dispozícii na efektívnu prácu v anonymných roliach vo firemných konšteláciách.

Ak máte záujem o prácu komparzistu v nepravidelných termínoch (väčšinou počas pracovných dní), prečítajte si najskôr stránku Informácie pre komparzistov, a potom kontaktujte priamo Mirku Drgoňovú, konateľku agentúry MDivision, s. r. o., ktorá zodpovedá za zabezpečenie komparzistov (kontaktné info na www.mdivision.sk).

>