TÍm

DANIEL MAREK

konštelár a konateľ, Systemios s.r.o.

Ikona web firemne kostelacie modra transparentne pozadie

Mám 51 rokov, a viac ako 27 rokov pracujem s majiteľmi firiem a investormi - špecializujem sa na rozvoj a ozdravenie firiem, získanie investorov, kúpy a predaje firiem, rast a organizačné zmeny. Viac inforomácií: www.systemios.com.

Celý život pracujem s vysoko dôvernými firemnými aj osobnými informáciami - poznám ich hodnotu, a chránim ich ako svoje. 

Prešiel som náročnou krízou stredného veku, ktorá ma prinútila hľadať odpovede pod povrchom vlastného vnímania aj zaužívaných spoločenských noriem. Vďaka tomu som vyriešil hlboké osobné konflikty, rodinnú krízu, a našiel svoje životné poslanie a naplnenie. Vďaka tomu som silnejší a odolnejší, ako kedykoľvek predtým.

Už viac ako 14 rokov pracujem s konšteláciami - výcvik som absolvoval v Prahe u Zdeňky Tuškovej, priamej žiačky Berta Hellingera, ktorý konštelácie konštelácie . Už sedem rokov poskytujem firemné konštelácie inovatívnym, otvoreným podnikateľom, manažérom a investorom. Kombinujem moje hĺbkové znalosti biznisu a private equity s inovatívnou metódou firemných konštelácií - aby klientom úspešnejšie fungovali firmy, tímy, transakcie a projekty. 

Spojme sa na LinkedIn:

MIROSLAVA DRGOŇOVÁ

konateľka, agentúra MDivision, s.r.o.

Mirka externe zabezpečuje výber a logistiku komparzistov, a pomáha mi komparzistov zaškoliť. Má skvelý cit na ľudí, a viem sa na ňu vždy spoľahnúť. Mirkinu agentúru aj služby plne odporúčam!

KOMPARZISTI

viac ako 120 vyškolených ľudí, ktorí vedia v konšteláciách pracovať

Za 6 rokov sme s Mirkou vyškolili cez 120 vybraných komparzistov, ktorí sú operatívne k dispozícii na efektívnu prácu v anonymných roliach vo firemných konšteláciách.

Ak máte záujem o prácu komparzistu v nepravidelných termínoch (väčšinou počas pracovných dní), prečítajte si najskôr stránku Informácie pre komparzistov, a potom kontaktujte priamo Mirku Drgoňovú, konateľku agentúry MDivision, s. r. o., ktorá zodpovedá za zabezpečenie a logistiku komparzistov.

>