PRAKTICKÉ VYUŽITIE

Vďaka novým informáciám, ktoré firemné konštelácie prinášajú, si klienti rýchlo zlepšujú výsledky vo firmách každej veľkosti - od globálneho holdingu až po podnikateľa bez zamestnancov.

Najvyššiu pridanú hodnotu vám tieto informácie prinesú keď vám ide o veľa:

získanie klientov

startupy

inovácie

predaj firmy

získanie investora

fúzie a akvizície

problémy a krízy

firemné zmeny

strategické projekty

a veľa ďalších...

SITUÁCIE

Konštelácie sú univerzálny modelovací a analytický nástroj. Viete ich využiť v akejkoľvek firemnej situácii - v zabehnutej firme alebo fonde, v úplne novom zámere, v čase krízy aj pohody, pri stagnácii aj vo fáze rastu:

rastové projekty, startupy

viac...

získanie investora

viac...

reštrukturalizácie a krízy

viac...

organizačné zmeny

viac...

VC a PE investori

viac...

rodinné firmy

Pre konšteláciu je najdôležitejšie vaše zadanie - tým ovplyvňujete, čo vám konštelácia ukáže.

Zadať si môžete (takmer) akúkoľvek firemnú situáciu, ktorú chcete v rámci svojich kompetencií eticky vyriešiť, alebo cieľ, ktorý chcete eticky dosiahnuť. Konštelácia vám ukáže skryté súvislosti a efektívne riešenia.

SKÚSENOSTI KLIENTOV

Palo Hlubina palohlubina.com

Danielove konštelácie mi pomohli odkryť dôvody dvoch projektov, v rámci mojej firmy Samosa.sk. Jeden z nich sa nevedel rozbehnúť, mal dobrú publicitu, ale obchodne stagnoval. Odhalili sme isté prepojenia v rámci tímu, ktorý na projekte pracoval.

Po konšteláciách som ich mohol na rovinu komunikovať s tímom a zistené dôvody sa naozaj ukázali ako relevantné. Projekt som ukončil a mohol sa sústrediť na iné aktivity, ktoré kvôli nemu stáli. Vďaka trom hodinám na konšteláciách som ihneď vedel pracovať s príčinami, ktorých identifikovanie by mi inak zabralo niekoľko mesiacov a stálo ma podstatne viac peňazí.

L. Šoltysová majiteľka firmy 

Konšteláciu som si dala postaviť v období, keď sme hľadali nového investora do firmy. Pomocou konštelácie som rýchlo odhalila čo sa vo firme deje, aké sú v nej vzťahy najmä medzi zamestnancami a majiteľom. Veľmi mi pomohlo aj to, že konštelácia ukázala ako našu firmu vnímajú dvaja potenciálni investori, a vďaka tomu som vedela aký postup a formu komunikácie voči potenciálnym investorom zvoliť.

Daniela poznám už dosť dlhú dobu, pracovali sme spolu na niekoľkých projektoch, či sa jednalo o prípravu finančných analýz pre bankové inštitúcie, o vstup ďalšieho investora do projektu alebo firemnú konšteláciu. Je to profesionál, ktorý excelentným spôsobom kombinuje rokmi nadobnuté skúsenosti v reálnom biznise s triezvym gazdovským pristupom k podnikaniu. Spolupráca s ním ma vždy obohatila a každý projekt bol pre mňa novou skúsenosťou, kde som sa aj veľa naučila.

VAŠA FIRMA AJ SITUÁCIA SÚ JEDINEČNÉ

Všetky príklady sú ilustračné - konkrétne zadania aj výsledky klientov sú dôverné.

Ak máte otázky, alebo záujem privátne prediskutovať ako vám firemná konštelácia vie pomôcť dosiahnuť vaše ciele vo vašej situácii, kontaktujte ma dohodnúť si stretnutie:

Daniel Marek

konateľ a konštelár, Systemios

TÉMY, KTORÉ KONŠTELÁCIE RIEŠIA

Ako zadanie pre konšteláciu je možné dať takmer akúkoľvek firemnú situáciu, cieľ alebo nový zámer - konštelácie Vám ukážu informácie, vplyvy a vzorce, ktoré majú navsilnejší dopad na vami želaný výsledok. Nižšie uvedené okruhy sú len ilustračné, pre inšpiráciu:

RAST FIRMY

Rast tržieb a noví klienti

efektívne získať nových klientov

viac predávať existujúcim klientom

zvýšiť ceny a marže

Expanzia firmy

otvoriť nové pobočky, dcéry

vytvoriť nové distribučné kanály

vytvoriť strategické partnerstvá

kúpiť konkurenčnú / synergickú firmu

Nové produkty, trhy, inovácie

vyvinúť a spustiť nový produkt

vstúpiť na nový sektor, trh

vytvoriť novú marketingovú stratégiu

Hodnota firmy

pripraviť firmu na predaj

zvýšiť hodnotu firmy pred predajom

ĽUDIA, SPOLUPRÁCA

Produktivita firmy a tímu

zlepšiť spoluprácu a komunikáciu

zvýšiť produktivitu a zároveň pohodu

zjednodušiť procesy, znížiť náklady

Firemná a tímová kultúra

zlepšiť spoluprácu medzi oddeleniami

dosiahnuť otvorenú komunikáciu

vyriešiť skryté aj otvorené konflikty

zlepšiť firemnú atmosféru a energiu

Nábor a angažovanosť ľudí

pritiahnuť a najať kľúčových ľudí

zvýšiť agažovanosť ľudí

znížiť tlak na rast miezd a odmien

Vzdelávanie a rozvoj

vytvoriť efektívny tréningový program

identifikovať a rozvíjať ľudí s potenciálom


FINANCOVANIE

Externé financovanie

získať vhodného investora

získať úver za dobrých podmienok

dojednať s veriteľmi refinancovanie

Prevádzkový cash flow

posilniť cash flow, vytvoriť rezervy na rozvoj

znížiť neplatičov a pohľadávky po splatnosti

zlepšiť doby splatnosti

Peniaze vlastníkom

splatiť pôžičky vlastníkom

generovať cash na výplatu dividend

STRATEGICKÉ ZMENY

Organizačné zmeny

nastaviť optimálny rozsah a tempo zmien

získať podporu ľudí a kľúčových strán

hladko zmeny realizovať

Krízy a reštrukturalizácie

analyzovať strategické možnosti a partnerov

optimalizovať reštrukturalizačný plán

získať podporu vlastníkov, bánk a veriteľov

Spory a konflikty

ukončiť drahé a chronické konflikty

uzatvoriť interné/externé právne spory


RODINNÉ FIRMY

Zdravé vzťahy

spolupráca s nečlenmi rodiny vo vedení

neprenášať rodinné témy do firmy a naopak

vplyv skrytých rodinných vzorcov na firmu

Nástupníctvo

hladké odovzdanie firmy deťom

predaj firmy ak v rodine nie sú nástupcovia

>